• Aktuality

Aktuality


Speed dating: Naši vědci se opět seznamovali s firmami

Minulý týden uspořádalo CPPT UK pod vedením technologických skautů z PřF UK, MFF UK ve spolupráci s transferovou společností UNICO.AI již druhé setkání vědců s firmami, které se odehrálo 22. 11. 2018 ve Faustově domě na Karlově náměstí. Tentokrát ústředním tématem byla voda a ochrana životního prostředí. Několik kol setkávání účastníků každého s každým kolem kulatých stolů trochu netradiční formou speed datingu přerostlo v živou diskuzi a hlubší seznamování v neformální atmosféře. Celkem se zúčastnilo devět vedoucích výzkumných týmů z Univerzity Karlovy v Praze, a to většinou z Přírodovědecké fakulty a pak také z Matematicko-fyzikální fakulty, Centra otázek životního prostředí a Fakulty humanitních studií. Spolu s nimi se seznamovalo dvanáct zástupců firem s širokým portfoliem zájmů od čištění vod s využitím různých technologií přes klimatické modelování a predikci povodní, po sanace a řešení environmentální zátěže. Jedním z horkých témat bylo zavádění nových procesů čištění a detekce mikropolutantů, např. pesticidů, hormonů, léčiv, drog a jejich metabolitů, ale také spousta dalších.

„Hlavním posláním akce „Speed dating: Science meets business“ byla vedle navazování nových spoluprací napříč obory také propagace transferu znalostí a technologií jako takového. Ve srovnání se zahraničím, kde akademici mnohem častěji úzce spolupracují se soukromým sektorem, je dle mého názoru potřeba technologický transfer více zviditelňovat i u nás“, říká hlavní koordinátorka akce Ing. Mgr. Jana Pilátová z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK. „S oslovením firem a výběrem nejvhodnějších partnerů pro vzájemné představení a diskuzi možných společných záměrů zprostředkovala technologická skautka RNDr. Karolína Šolcová Houžvičková z MFF UK a také Mgr. Vojtěch Kadlec, absolvent Katedry sociální geografie PřF UK, spoluzakladatel společnosti UNICO.AI, která se zabývá transferem technologií s využitím umělé inteligence.“

5. prosince 2018


CPPT se představilo na veletrhu Techinnovation v Singapuru

Při příležitosti konání veletrhu Techinnovation jsme se v Singapuru setkali s vedením společnosti MSD IT.

CPPT UK využilo příležitost k prezentaci vybraných technologií z katalogu inovačních příležitostí a na mezinárodním veletrhu TechInnovation (https://www.techinnovation.com.sg/) navázalo kontakty se zástupci nadnárodních společností. Veletrh byl koncipován tak, aby zde našli to pravé jak zkušení exportéři, tak začínající inovátoři, kteří teprve hledají cestu na asijský trh.

Na hlavním pódiu Evžen Ondráček a Barbara Lamolinara prezentovali technologii doc. Hrabáka, detekce rezistence antibiotik, a na stánku ukázali naší širokou nabídku z katalogu služeb.

Účastnili jsme se nejen akce TechInnovation, ale také jsme zorganizovali navazující setkání s představiteli kompletního inovačního ekosystému v Singapuru. Jednali jsme s IP Academy, kde nám představili vzdělávací systém a ukázali úspěchy tamních firem. Navštívili jsme Singapurskou univerzitu sociálních věd (SUSS) a univerzitu technologickou a designu (SUTD). Projednali jsme budoucí zapojení singapurských studentů ve vzdělávacím kurzu "Management vědy a inovací". Velice důležitá byla též schůzka s nadnárodní společností MSD IT, při které ředitelka Singapore MSD IT Hub Julie Olszewski představila místní inovační ekosystém a spolupráci s univerzitami.

30. listopadu 2018


CPPT se prezentovalo na Future Forces Exhibition 2018

CPPT UK se zapojilo do největšího setkání vojenského a bezpečnostního průmyslu se zástupci univerzit. Na veletrhu Future Forces Exhibition jsme ve dnech 17. – 19. října prezentovali nabídku služeb pro potřeby obranného a bezpečnostního průmyslu, prototypy špičkových technologií a obchodní příležitosti. Na FFF odborníci Ústavu informačních studií a knihovnictví – Studia nových médií FF UK, Fonetického ústavu FF UK, 1. LF UK a Centra pro otázky životního prostředí seznámili odbornou veřejnost se směrem vývoje nových technologií a poznatků.

6. listopadu 2018


Prezentace ReSTI.academy

Pozvánka na

Prezentaci ReSTI.academy:

Excelence v oblasti výzkumu, řízení projektů v oblasti sociálních a technologických inovací (ReSTI)

Pilotní verze projektu a úvodní školení

2.10.2018

v Eisenstadtu v Rakousku

25. září 2018


Galilee International Management Institute

Galilee je mezinárodní instituce, která hledá do svých řad studenty z České republiky.

19. července 2018


CPPT vystavovalo na INVENT ARENĚ

Ve dnech 20. - 22. 6. 2018 proběhla v Třinci International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Innventions.

CPPT UK se jako vystavovatel této akce účastinilo. Představili jsme Zařízení pro měření a monitorování tlakových impulzů, Tepelný výměník s laminarizérem a v neposlední řadě ROTAPHONE - mechanický senzorový systém pro měření seismických půdních pohybů a metodu seizmického měření pomocí tohoto systému, který výhrál zlatou medaily.

9. července 2018

Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208Jak k nám