Historie

Historie CPPT UK

V následujícím textu se dozvíte infromace o vývoji Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK). CPPT UK v letošním roce oslavilo 10 let své existence. Za těchto 10 let dokázalo mnoho úspěchů. Získalo a podílelo se na mnoha úspěšných projektech, založilo Radu pro komercializaci, vytvořilo Univerzitní inovační síť, získalo podporu na fázi Proof of Concept, vytvořilo vzdělávací program Managemnet vědy a inovací, zapojilo se do Juniorské univerzity, uspořádalo 1. ročník inovačního veletrhu na Univerzitě Karlově a v neposlední řadě rozšířilo svůj tým na 13 stálých zaměstnanců a 40 skautů a koordinátorů, kteří působí na fakultách a součástech UK.Centrum pro přenos poznatků a technologií UK vzniklo na základě projektu pod názvem Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v roce 2005.

Tento projekt měl 2 etapy:

 • 1. etapa - vytvoření skautské sítě a vypracování základní analýzy pro zřízení Centra

 • 2. etapa - zpracování organizační schámatu a analýza struktury CPPTVznik Centra pro přenos poznatků a technologií, samostatné součásti

Univerzity KarlovyVzdělávací projekt Inovační podnikání Univerzity Karlovy (IPUK) struktura do 4 modulárních kurzů:

A: od poznatku k využití a zisku

B1: efektivní řízení znalostí - technologičtí zpravodajové

B2: efektivní řízení znalostí - manažeři znalostí

C: akademická instituce jako zdroj inovací


Projekt Transnational Technology Transfer Manager Aplikace evropského vzdělávacího modelu na Univerzitě Karlově a projekt Transfer znalostí a technologií.


Pre-seed I a Pre-seed II

Cílem projektu Pre-seed I bylo posílit struktury UK, poskytnout odborný servis mimopražským VaV pracovištím UK, posílit povědomí a míru ochrany DV a VaV pracovištích UK, vyhledávat VaV projekty vhodné ke komercializaci. Navazující byl projekt Pre-seed II, který měl za úkol zvýšit i tenzitu ocahrany duševního vlastnictví a ověřování komercializačního potenciálu u schválených aktivit z oblasti molekulární biologie a biotechnologie.Rada pro komercializaci

poradní orgán rektora v záležitostech komercializace výsledků vědy a výzkumu UK

 • 3 leté funkční období

 • 2014-2016 17 členů

 • 2017-2019 15 členů
GAMA

Projekt na podporu fáze Proof of Concept. Poskytovatelem dotace je Technologická agentura ČR. Projekt je realizován v letech 2014 – 2019. Celková výše přidělené dotace je 20,94 mil. Kč.
Management vědy a inovací


Centrum pro přenos poznatků a technologií UK patřilo mezi první, kteří měli tu čest přednášet na Juniorské univerzitě, kterou každoročně pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.
Katalog služeb


Katalog služeb vznikl v září 2016. Byl vytvořen ve spolupráci s partnery z celé univerzity. Vznikly tak přehledné vizitky, které vám přiblíží, čím by vědecké týmy Univerzity Karlovy mohly být užitečné pro vaši firmu, organizaci nebo úřad. Na Univerzitě Karlově působí přední experti v mnoha oborech. Aktuálně se připravuje nová verze katalogu.
Veletrh Via Carolina

Via Carolina je veletrh v oblasti inovací, smluvního výzkumu, transferu technologií a celoživotního vzdělávání. Univerzita Karlova interaktivní formou nabízí příležitosti využít výsledky výzkumu, expertní i přístrojové kapacity externím partnerům. První ročník veletrhu Via Carolina proběhl v květnu 2017. Druhý ročník je plánovaný na rok 2019.Dalším katalogem, který vznikl je Katalog celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru. Tento katalog vznikl za spolupráce Centra celoživotního vzdělávání UK. Katalog sčítá nejrůznější kurzy napříč obory a fakultami na univerzitě. CPPT UK se podílelo na designu a grafice tohoto katalogu. Centrum CŽV pak katalog naplnilo po obsahové stránce. Naleznete zde také kurz Managment vědy a inovací.
CPPT UK se také zapojuje do projektů.


Projet Excellence in ReSTI

 • 6 mil. Kč

 • 9 partnerských zemí ze střední a jihovýchodní Evropy

 • získávání finančních prostředků na sociální a technologické inovace z EU


Projekt Univerzitní inovační síť

 • 40 mil. Kč na rozvoj skautské sítě

 • 45 skautů

 • rozšíření týmů CPPT - patentový poradce, právník, business development managerDuševní vlastnictví
Grafické znázornění růstu počtu zaměstnanců CPPT UK, technických skautů a koordinátorů přenosu poznatků od roku 2007 po současnost


Vedení CPPT UK


10 let Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

Vize CPPT UK

 • založení dceřiné společnosti

 • podpora spin off

 • soustředění na studenty UK

 • MVI II a další specializované vzdělávání

 • více zahraniční spolupráce

Poslední změna: 29. leden 2018 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208Jak k nám